Thưa anh/chị công ty than Quang Hanh.

Rất xin lỗi quý công ty vì hoạt động cổng thông văn bản đã bị gián đoạn trong ngày 22/11/2016. Do sự cố bất khả kháng và không thể khắc phục trong thời gian ngắn, chúng tôi xin phép được chuyển cổng công văn của quý công ty sang địa chỉ http://qlcv1.quanghanhcoal.vn:8287.  Đây là hệ thống dự phòng, dữ liệu đảm bảo và tốc độ tương đương với hệ thống đang gặp sự cố.

 Một lần nữa,chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện mà chúng tôi mang lại. Rất mong được sự chia sẻ của quý công ty.

Trân trọng.

Công ty cổ phần giải pháp doanh nghiệp số